Có 1 kết quả:

xúc tất đàm tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngồi gần nhau nói chuyện lòng. ☆Tương tự: “bả tí nhi đàm” 把臂而談.