Có 1 kết quả:

nga la tư

1/1

nga la tư

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Nga

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng Anh: Russia.