Có 1 kết quả:

nga ngữ

1/1

nga ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng Nga