Có 1 kết quả:

bảo hộ

1/1

bảo hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo hộ, che chở, bảo vệ