Có 1 kết quả:

bảo ôn

1/1

bảo ôn

giản thể

Từ điển phổ thông

giữ nhiệt, giữ ấm