Có 1 kết quả:

bảo ôn

1/1

bảo ôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

giữ nhiệt, giữ ấm