Có 1 kết quả:

tín ngưỡng

1/1

tín ngưỡng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tín ngưỡng, tôn giáo

Từ điển trích dẫn

1. Tin phục và tôn kính (một tôn giáo, một chủ nghĩa, một chủ trương, một người nào đó) .

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin và thờ phụng.