Có 1 kết quả:

tín hiệu

1/1

tín hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tín hiệu

Từ điển trích dẫn

1. Phù hiệu dùng thay ngôn ngữ (ánh sáng, làn sóng điện, âm thanh, động tác...) để truyền đạt mệnh lệnh, tin tức. ◎Như: “kì hiệu” 旗號, “đăng hiệu” 燈號.
2. Dấu hiệu cho thấy trước một hiện tượng nào đó sắp xuất hiện. ◇Lão Xá 老舍: “Kê thanh tượng do thiên thượng lạc hạ lai đích nhất cá tín hiệu, tha tri đạo phong dĩ trụ liễu, thiên khoái minh” 雞聲像由天上落下來的一個信號, 他知道風已住了, 天快明 (Tứ thế đồng đường 四世同堂, Ngũ nhất 五一) Tiếng gà gáy cũng giống như một thứ tín hiệu từ trời rơi xuống, nó biết rằng gió đã ngừng và trời sắp sáng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dấu bày ra bên ngoài để làm tin — Cái dấu hiệu dùng để thông tin với nhau.