Có 1 kết quả:

nghiễm nhiên

1/1

nghiễm nhiên

giản thể

Từ điển phổ thông

long trọng, uy nghiêm, trọng thể