Có 1 kết quả:

tu từ

1/1

tu từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tu từ (ngôn ngữ)