Có 1 kết quả:

câu lạc bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dịch âm tiếng Anh "club".

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm của tiếng Club, lại cũng có nghĩa như chữ Club, nghĩa là chỗ cùng vui chơi.