Có 1 kết quả:

bài hài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui đùa, cười giỡn.

Một số bài thơ có sử dụng