Có 1 kết quả:

bội huất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh mặt trời chiếu vào mây.