Có 1 kết quả:

bội tháp

1/1

bội tháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chữ β (beta) trong bảng chữ cái Hy Lạp