Có 1 kết quả:

ỷ thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa vào thế lực lấn ép người khác.