Có 1 kết quả:

tá trái

1/1

tá trái

giản thể

Từ điển phổ thông

nợ nần, khoản nợ