Có 1 kết quả:

xướng ca

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hát. Truyện Trê Cóc : » Vang lừng trong hội mây mưa, Say sưa mặc sức xướng ca thoả lòng « — Nghề ca hát. Tục ngữ: » Xướng ca vô loài «.