Có 1 kết quả:

luân thường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạo thường cư xử giữa con người. Đặc chỉ luân lí đạo đức dưới xã hội ngày xưa, tức “ngũ luân” 五倫, gồm năm quan hệ đạo thường không thể thay đổi: “quân thần” 君臣, “phụ tử” 父子, “phu phụ” 夫婦, “huynh đệ” 兄弟, “bằng hữu” 朋友.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lẽ lúc nào cũng phải theo để cư xử ở đời. Hoa tên có câu: » Luân thường quyết gánh lấy mình, treo gương trinh bạch rành rành cho coi «.

Một số bài thơ có sử dụng