Có 1 kết quả:

luân đôn

1/1

luân đôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

London (thủ đô nước Anh)

Từ điển trích dẫn

1. London, thủ đô nước Anh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm của London, thủ đô nước Anh.