Có 1 kết quả:

yển kì tức cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xếp cờ im trống. Đem quân đi ngầm, không để lộ hành tung.
2. Thu quân ngừng chiến. ◇Dương Sóc 楊朔: “Địch nhân đương vãn thượng tựu yển kì tức cổ, đào đắc vô ảnh vô tung” 敵人當晚上就偃旗息鼓, 逃得無影無蹤 (Tây giang nguyệt 西江月, Tỉnh cương san tả hoài chi nhị 井岡山寫懷之二).
3. Tỉ dụ âm thầm chấm dứt hành động.
4. § Cũng nói “yểm kì tức cổ” 掩旗息鼓 hay “yển kì ngọa cổ” 偃旗臥鼓.