Có 1 kết quả:

yển nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vầng trăng khuyết, hình vòng cung.
2. Hình bán nguyệt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng ngửa lên, tức vầng trăng khuyết, giống như lưỡi liềm ngửa lên.

Một số bài thơ có sử dụng