Có 1 kết quả:

yển nguyệt đao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây đao lưỡi cong hình trăng khuyết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đao mà lưỡi cong như vành trăng khuyết.