Có 2 kết quả:

giá kỳgiả kì

1/2

giá kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ nghỉ

giả kì

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Thời gian nghỉ việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian nghỉ việc. Cũng nói là Giả hạn.