Có 1 kết quả:

giả diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái mặt nạ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mặt nạ.

Một số bài thơ có sử dụng