Có 1 kết quả:

vĩ quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh tượng lớn lao, tráng vĩ. ◇Ngô Mẫn Thụ 吳敏樹: “Kì văn thậm kì túng, hữu vĩ quan” 其文甚奇縱, 有偉觀 (Dữ Tiểu Sầm luận văn phái thư 與筱岑論文派書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảnh trí lớn lao đẹp mắt.