Có 1 kết quả:

thâu lãn

1/1

thâu lãn

phồn thể

Từ điển phổ thông

uể oải, mệt mỏi