Có 1 kết quả:

nguỵ thiện

1/1

nguỵ thiện

phồn thể

Từ điển phổ thông

đạo đức giả