Có 1 kết quả:

nguỵ tệ

1/1

nguỵ tệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiền giả