Có 1 kết quả:

nguỵ thác

1/1

nguỵ thác

phồn thể

Từ điển phổ thông

lấy đồ mới nguỵ tạo làm đồ cổ