Có 2 kết quả:

nguỵ bảnnguỵ bổn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sách hoặc tờ giấy giả mạo, không phải bản chính.

Từ điển trích dẫn

1. Sách hoặc bản vẽ làm giả mạo theo bản thật.