Có 1 kết quả:

phó mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, “phó mẫu” 傅母 là người nữ sư phụ trách dạy dỗ con nhà quý tộc.
2. Ngày nay chỉ người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho người khác. § Còn gọi là “bảo mỗ” 保姆.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mẹ nuôi. Người vú nuôi.