Có 1 kết quả:

gia hoả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung các đồ dùng trong nhà.
2. Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v. ◎Như: “gia hỏa chân mẫn tiệp” 傢伙真敏捷 anh chàng này lanh lợi thật.
3. Đồ lề, súng ống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các đồ dùng trong nhà.