Có 1 kết quả:

gia câu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đồ dùng trong nhà, như bàn ghế, tủ, rương... ☆Tương tự: “gia thập” 家什, “gia cụ” 家具.