Có 1 kết quả:

truyền thần

1/1

truyền thần

phồn thể

Từ điển phổ thông

vẽ giống như thật, vẽ truyền thần

Từ điển trích dẫn

1. Dùng đồ họa hoặc văn tự miêu tả thần thái một người. ☆Tương tự: “bức chân” 逼真.
2. Vẽ hình người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Truyền chân 傳真.

Một số bài thơ có sử dụng