Có 1 kết quả:

thám tám

1/1

thám tám

phồn thể

Từ điển phổ thông

vẻ ngây ngô, ngớ ngẩn