Có 1 kết quả:

tăng xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “tăng viện” 僧院.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tăng viện 僧院.

Một số bài thơ có sử dụng