Có 1 kết quả:

tiêu nghiêu

1/1

tiêu nghiêu

giản thể

Từ điển phổ thông

người lùn