Có 1 kết quả:

tiêu nghiêu

1/1

tiêu nghiêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

người lùn

Từ điển trích dẫn

1. Người lùn (theo truyền thuyết thần thoại).