Có 1 kết quả:

cố viên

1/1

cố viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhân viên, người làm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm mướn — Người giúp ý chí. Cũng như Cố vấn.