Có 1 kết quả:

cố dụng

1/1

cố dụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuê mướn