Có 1 kết quả:

cương ngạnh

1/1

cương ngạnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứng, rắn