Có 1 kết quả:

nho lâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rừng nho, chỉ chung những người học hành, giỏi văn chương. ☆Tương tự: “học giới” 學界.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm chung các lớp người theo Nho học — Nho lâm: Rừng nho ( nhu ). Ý nói đạo Nho thạnh mậu: » Rừng nhu biển thánh mênh mông, dễ ai lặn lội cho cùng vậy nay « ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng