Có 1 kết quả:

ưu nhàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ung dung nhàn nhã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thong thả rảng rang.