Có 1 kết quả:

sàm tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẫn lộn, lộn xộn. Không thứ tự ngay ngắn .