Có 1 kết quả:

nghiễm nhiên

1/1

nghiễm nhiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

long trọng, uy nghiêm, trọng thể

Từ điển trích dẫn

1. Vẻ nghiêm trang.
2. Y như vậy, rất giống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ trang trọng. » Một toà thần tượng trên ngồi nghiễm nhiên « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng