Có 1 kết quả:

nhi đồng

1/1

nhi đồng

giản thể

Từ điển phổ thông

thằng bé, cậu bé