Có 1 kết quả:

sung huyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh ứ máu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh ứ máu.