Có 1 kết quả:

sung nhai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đường chỉ người vô dụng, vật vô giá trị. Thường nói sung nhai điền hạng ( đầy đường lấp ngõ ).