Có 1 kết quả:

tiên quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Như “tiên đế” 先帝.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tiên đế 先帝.

Một số bài thơ có sử dụng