Có 1 kết quả:

tiên liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người có công nghiệp đời trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có công lao to lớn, danh tiếng lẫy lừng thời trước.

Một số bài thơ có sử dụng